תהליך המוביל להתיעלות ולשיפור ביצועי החברה

שיפור התוצאות העסקיות ע"י תהליך שיטתי מובנה וממוקד אשר מותאם אישית לעסק ולבעליו ומופעל במס' שלבים:

1. אבחון

1. אבחון
בירור המצב הנוכחי של העסק והובלת בעליו למציאת חזונו.

בירור המצב הנוכחי של העסק והובלת בעליו למציאת חזונו.

בשלב זה נבחן העסק על כל מרכיביו:
המוצר, הלקוחות, משאבי האנוש, ספקים, תהליכים, נתונים כלכליים ועוד…

בסוף שלב זה מוצגות המסקנות, היעדים והדרך למימושם.

 

2. תוכנית עבודה

2. תוכנית עבודה
בנית תכנית עבודה המניעה לפעולה

בנית תכנית עבודה המניעה לפעולה

התכנית ע"פ הכיוונים האסטרטגיים המתאימים לעסק וע"פ ההחלטות שהתקבלו בסוף שלב האבחון.
התכנית מציגה באופן מפורט את הצעדים שיש לבצע, חלוקת אחריות לכל שלב ושלב ולוחות זמנים לביצוע.

3. ליווי פעיל

3. ליווי פעיל
ליווי פעיל של תכנית העבודה לעמידה ביעדיה

 ליווי פעיל של תכנית העבודה לעמידה ביעדיה. מיקוד בצעדים הנדרשים תוך כדי בחינה מתמדת של כלל העסק

יצירת כלי ניהול ייחודיים לטיפול ושיפור ע"פ הנדרש שישמשו גם לאחר סיום הליווי בתחומים:

תכנון אסטרטגי שיווקי – חוזקות וחולשות מול פלח השוק, פלחי שוק נוספים, מתחרים, הדרכים ליצירת ייחודיות.

מבנה ארגוני – המשאב האנושי הוא הבסיס לקיומו של עסק מוצלח. הגדרות התפקיד, התאמתן למציאות משתנה והסנכרון בין בעלי התפקיד.

תכניות עסקיות – למטרות פנימיות וחיצוניות. בעת שנוי מרכזי בעסק, גיוס הון. התכנית מציבה יעדים תוך כדי פירוט המשאבים הנדרשים, לוחות הזמנים והסיכונים שבדרך.

ייצור / שירות – פיתוח תהליכי הליבה בעסק על מנת להתאים באופן מרבי לצרכי השוק תוך שמירה על יעילות תפעולית.

תזרים מזומנים – ראיית הנולד בתחום הכספי מייעלת את השימוש במשאב חשוב זה.

תמחיר – ידיעת עלות המוצר / השירות היא שלב חשוב בקבלת החלטות שיווקיות ותפעוליות.

בחינת כדאיות – חיפוש מתמיד אחר רעיונות חדשים לקידום העסק הוא תנאי הכרחי לפיתוחו. נדרשת בחינת כל רעיון על היבטיו השונים.

אבטחת איכות – שינויים ניהוליים הנדרשים על מנת להבטיח את התאמת המוצר / השירות לשוק אליו הוא נועד.

שת"פ פעולה בין חברות – במקרים רבים נוצרות הזדמנויות בהן שיתוף פעולה בין חברות יכול להוביל לתוצאות טובות יותר מאשר כל חברה בנפרד.

ניהול פרויקטים – בעסקים העובדים על פרויקטים נדרשות שיטות ניהול ייחודיות אשר יבטיחו עמידה ביעדים הן של הלקוח והן של החברה.

מערכות מידע – לניהול יעיל יש צורך במערכות מידע אשר יספקו מידע זמין בכל נושא הקשור בחברה, ויאפשרו בקרה על החלטות ותהליכים.