ארבעה טיפים להטמעת הרגלים פיננסים נכונים בחברה

נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חושפים כי אחד מכל שלושה עסקים נסגר תוך 5 שנים. בחלק גדול מהמקרים הסיבה היא לא בהכרח היעדר הכנסות או חוסר כדאיות כלכלית – אלא התנהלות פיננסית לא נכונה שמובילה את העסק למחנק אשראי, למצוקה תזרימית – ובסופו של דבר לסגירת העסק.

איך התנהלות פיננסית נכונה תורמת להמשך הפעילות העסקית?

ניהול קפדני של תזרים המזומנים

לעסק שלך אולי יש רואה חשבון, שמרכז את הנתונים ומדווח לרשויות המס. אך הנתונים שבידיו של רואה החשבון מתייחסים לפעולות שבוצעו בעבר.ניהול תזרים המזומנים יאפשר לך לדעת בכל רגע נתון מהו צפי ההכנסות, מה היקף ההתחייבויות – ובהתאם לכך לקבל החלטות בנוגע לתפקוד השוטף של העסק. ניהול תזרים מזומנים מאפשר לך לדעת למשל האם יש צורך בלקיחת הלוואה (ובאיזה היקף)? האם ניתן להיכנס להשקעות ו/או הרחבת העסק? ובאיזה עיתוי?

על מנת לקבל תמונה עדכנית ומהימנה חשוב לנהל רישום יום יומי קפדני של כל הפעילויות הפיננסיות בהתאם לכל מידע חדש – מתשלום לספקים הנובע בין היתר מהזמנה חדשה ועד שליחת חשבוניות ללקוחות והצפי לתשלום.

שוטף פלוס-פלוס: הסדרת תנאי התשלום

אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על תזרים המזומנים, הוא מועד קבלת התשלום מהלקוחות. פעמים רבות נוצר פער בין מועד התשלום לספקים, לבין מועד קבלת התמורה מהלקוחות. הפער הזה מגדיל את הוצאות המימון במקרה הטוב, ובהעדר היערכות נכונה יכול להגביל את הנזילות ולהקשות על העסק לפעול.

מה עושים?

דואגים לתנאי תשלום הגיוניים, לא פחות מאשר תמחור המוצר או השירות. זה אפשרי, וזו המגמה המסתמנת כיום בעקבות אישור הצעת החוק המורה אפילו למוסדות מדינה לשלם לעסקים תוך 30 ימים.

דואגים בנוסף גם  לאשראי ספקים וגם למימון הון חוזר במידת הצורך.

קבלת אשראי בנקאי

לעיתים קבלת מימון בנקאי היא בגדר אוויר לנשימה לצורך המשך הפעילות העסקית. למרות זאת, הבנק דוחה על הסף לא מעט בקשות לאשראי. הסיבה לכך היא לא תמיד מצב פיננסי רעוע בעסק – כמו חוסר היכולת להציג את הנתונים בצורה מובנית ומנומקת, שתרכוש את אמון הבנק. בניית תכנית עסקית המציגה את היעדים, הביצועים והמטרות העתידיות תשמש ככלי ליצירת אמון ותגדיל את הסיכוי לקבלת אשראי.

שמירה על מסגרת האשראי

עסקים רבים נאלצים להתמודד עם סגירה פתאומית של ברז האשראי הבנקאי, ללא התראה מוקדמת. רק אחרי שהשיקים מתחילים לחזור, בעל העסק מנסה לתקן את הנזק ולעצור את כדור השלג. איך באפשרותך להקטין למינימום את הסיכוי לסגירת ברז האשראי אצלך בעסק? באמצעות מספר פעולות פשוטות, אך חשובות: האחת – לעדכן את הבנק על שינויים הצפויים בעסק, כדי להימנע מהפתעות (הדדיות) מיותרות. השנייה – במקום לחרוג מהמסגרת, להגדיל באופן יזום את מסגרת האשראי ולעמוד בהתחייבויות מול הבנק.