כלי ניהול ובקרה

בקרה

הבקרה בארגון מהווה חלק מרכזי במערכת הניהול, משקפת את תוצאות פעילותו בתחומים השונים, יוצרת מנגנון מובנה של שיפור מתמיד, למידה מטעויות, הפקת לקחים וכו' .

 

בכל עסק אנו מקימים כלי משוב ובקרה על מנת להבטיח שיפור מתמיד בביצועיו.

 

כספים

בארגונים רבים מחלקת הכספים ובכלל זה הנה"ח מתפקדות על מנת לקיים את דרישות החוק. כמובן שצורך זה חשוב אך תפקיד מחלקת הכספים אינו מתמצה בכך.

אנו מקימים כלי תכנון ובקרה כספיים כגון:

 • תזרים מזומנים – חיזוי יתרות חיוביות ושליליות והערכות בהתאם.
 • הפקת דו"חות להנהלה / בעלים.
 • בקרה תקציבית – מול תכנית שנתית ו / או מול פעילות ספציפית.
 • עמידה בהסכמים.
 • תמיכה בהחלטות של דרגי הניהול השונים – הצגת ההיבט הכספי.
 • הצבעה על פעילויות היכולות להביא לחיסכון.

 

קבלת החלטות

בארגונים רבים מתקבלות החלטות בפורומים שונים. ההחלטות מנומקות והגיוניות אך במקרים רבים אינן מיושמות והאפקטיביות שלהן אינה נבדקת. במקרים אלו אנו מקימים מנגנון אשר יבטיח קיום החלטות ובדיקת אפקטיביות.

 

אבטחת איכות

אנו מקימים מערך הבוחן את התנהגות הארגון והתהליכים בו על מנת להבטיח שיפור מתמיד. המערך כולל פעילויות כגון:

 • טיפול ובחינת תלונות לקוחות.
 • מעקב וניתוח הפסדי איכות.
 • בחינה ומדרוג ספקים.
 • מעקב אחר שינויים ושיפורים במוצר / שירות.
 • בטיחות.
 • עבודה ע"פ תקנים.

 

תמחיר

ביצוע מעקב אחר עלויות המוצר / שירות על מנת לבחון הן עמידה בתכנון, הן את מדיניות המחירים והן את אפשרויות להורדת עלויות.

 בדיקות כדאיות

מתודולוגיה לבחינת כדאיות של פעילות, הצעה, מוצר חדשים ודרך ההצגה למקבלי החלטות.