ההזדמנויות העסקיות לשנה הבאה

השנה הבאה מציבה אתגרים רבים בפני המשק הישראלי,נקודת החולשה במשק הישראלי הייתה בשנתיים האחרונות היצוא המדשדש תוך תנודתיות רבה, שהושפע רבות מהביקוש העולמי הממותן.

על פי נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, בשנה שעברה המשק העולמי היה ממותן יחסית, עם צמיחה נמוכה בארה"ב שהושפעה מהריסון התקציבי שם,התכווצות מתמשכת בשוקי אירופה והאטה בשווקים המתעוררים. בשנה הבאה צפויה על פי פלוג התאוששות: בארה"ב, עם הקלת הריסון התקציבי צפויה האצה בצמיחה, אירופה צפויה לעבור לצמיחה חיובית, וגם בשווקים המתעוררים צפוי שיפור. מבחינת המשק הישראלי, המשתנה העולמי החשוב ביותר הוא הסחר העולמי המהווה אינדיקטור לביקוש ליצוא הישראלי; קצב גידולו של הסחר צפוי להאיץ ב כ 2%.על רקע השיפור בכלכלה העולמית, תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה בשנה הבאה קצב צמיחה גדל במשק הישראל.

האתגרים העומדים בפנינו

מגמת הצמיחה העולמית , מצריכה הערכות מראש של בעלי העסקים לעמידה בפני אתגרים מרכזיים ובינהם:

בחינת הזדמנויות הצמיחה החדשות העומדות בפני העסק שלנו.

בדיקת המגמות החדשות בשוק היעד? מה היקפו?

מה היתרונות היחסיים של החברה כולל משאבי האנוש שלה?

מה החולשות?

האם קיימת רגולציה? בתחום היבוא, שימוש במוצר / שירות, קיום תקנים מחייבים. האם קיימות מגמות בארץ ו/או בעולם בתחום?

את המידע שצברנו יש לשקלל על מנת ליצור מדיניות מושכלת אשר תענה על כל היבט אשר נבחן, ותביא לתוצאה סופית שתתורגם לתכנית אופרטיבית עבור העסק. קריאה נכונה ופיענוח שיטתי של התחזית הכלכלית הצפויה לשנה זו ,תאפשר לבעלי העסקים השונים את היכולת להערך נכונה.לא פעם, נחוצה לנו הסתכלות של גורם מקצועי חיצוני, אשר יכול לספק מידע נרחב ולסייע בפענוח הנתונים היבשים תוך הפיכתם לכלי עבודה שימושיים עבור בעל העסק בתהליך הצמיחה.