יעוץ ניהולי – איך עושים זאת נכון?

ייעוץ ניהולי בא להתניע שינוי על מנת לעזור לצוות לפעול ביתר יעילות בהבאת החברה / הארגון בו הם מנהלים אל עבר יעדיו.

ייעוץ ניהולי – שלב האבחון

לעתים קרובות תהליך של ייעוץ ניהולי מוביל לתהליך שינוי. את תהליך השינוי  יש לתפור למידותיה של החברה ולכן בתחילת התהליך יש לבחון את המצב הקיים:

  •  להכיר את יעדי החברה
  •  מדיניות החברה
  •  לימוד הפער אל היעדים
  • משאבי האנוש
  • מבנה ארגוני קיים
  • תהליכי הניהול והעברת המידע
  • מערכת המחשוב
  • מערכות הבקרה
  • משאבי החברה
  • תרבות ארגונית

בסיום הבחינה מגבש היועץ הניהולי מסקנות אותן יש ליישם ע"פ סדרי עדיפויות.

כאן רק מתחילה פעולת הייעוץ הניהולי. כדי שהמסקנות לא יישארו בחוברת יפה על המדף יש צורך בתכנית עבודה המורכבת מצעדים, לוחות זמנים, ונקודות בקרה המותאמת לצוות ולחברה.  

תהליך שינוי

משנקבעה התכנית יש להפעילה. במהלך השינוי יש להקנות כלי ניהול ולהתגבר על קשיים אנושיים, טכניים וכו' אותם יש ללבן ולפתור כדי לא לרפות את ידי העוסקים במלאכה.

תפקיד היועץ הוא לגרום להתנעת השינוי ע"י ההנהלה, לזהות את הקשיים ולגרום לצוות לייצר פתרונות המתאימים לארגון תוך כדי תרומת הידע, ההשכלה והניסיון שלו.

ייעוץ ניהולי ושיפור מתמיד

תהליך שינוי מוצלח לא נגמר ביישום המסקנות של שלב האבחון. יש ליצור תרבות פנימית וכלים היוצרים שיפור מתמיד והגברת האפקטיביות של הצוות הניהולי.

התרבות הפנימית והכלים יוצרים חברה דינמית המושכת יותר לקוחות  ומונעת הוצאות על פעילויות לא אפקטיביות ומכאן הרווחים עולים הן בטווח הקצר והן הטווח הארוך.

חזרה לפיתוח תהליכים