פיתוח תהליכי ניהול ושיווק

פיתוח תהליכי ניהול ושיווק

לאחר שקבענו את מדיניות החברה וחשבנו על האסטרטגיה אנו בונים תהליכי עבודה יעילים אשר יובילו את החברה אל יעדיה.

 

התהליך הארגוני:

בכל ארגון / עסק / חברה אנו קובעים תהליכי תפקוד בהתאם למשימות אותן יש לבצע. התהליך בא להגדיר באופן חד משמעי את בעל התפקיד האחראי בכל שלב ושלב, כיצד עובר מידע, זמני תגובה נדרשים ומערכת משוב ובקרה אשר תבטיח שיפור מתמיד.

 

מבנה ארגוני:

המשאב האנושי הוא הבסיס לקיומו של עסק מוצלח.

במהלך חייו של עסק יש צורך להתאים את תפקידי עובדיו למציאות המשתנה, לגייס ולאייש במידת הצורך תחומים חסרים.

המבנה הארגוני מוביל להתמקצעות של כל בעל תפקיד בתפקידו, מונע עיסוק של שני בעלי תפקיד באותו נושא ומונע מצב בו נשאר נושא לא מכוסה- "נפילה בין כסאות".

את מערכת הקשרים בין בעלי התפקיד יש להתאים מפעם לפעם לתהליך תפקוד החברה.

במקביל להתמקצעות בעלי התפקיד בחברה יש ליצור ביניהם מערכת תאום יעילה אשר תוביל לצוות מנצח.

כדי שמערכת תפעל ביעילות מוגדרות ישיבות קבע אשר להן מוקנית הסמכות כל אחת ע"פ תחום פעילותה ובמקביל לכל בעל תפקיד אנו מגדירים תחומי אחריות וסמכות.

 

שיווק ומכירות

מערכת השיווק הינה מערכת משמעותית בכל ארגון והיא זו שמטפלת בקשר של הארגון עם השוק ובכלל זה:

  • קשר טוב עם גורמים שונים בשוק
  • הבנת צרכי השוק
  • מקור המידע כדי להתאים את מדיניות החברה.
  • מערכת מכירות
  • מערכת הפצה
  •  מייצגת את הארגון אצל לקוחותיו ומייצגת את הלקוחות בארגון.

למערכת זו יש להקנות את הכלים המתאימים לתפקודה תוך כדי שיפור מתמיד בביצועיה.

 

תפעול

ריכוז כל התהליכים אשר יאפשרו לארגון לספק את מוצריו ושירותיו.

על מנת שהמערכת תפעל באופן יעיל אנו בונים תהליכים מתוכננים ומבוקרים תוך כדי אבחון ופתיחת "צווארי הבקבוק" מראש, הפעלת מערכות הרכש, הלוגיסטיקה והאחסון כך שיתמכו בייצור ובשרות.

עבודה במחשבה תחילה תוך שימוש בכלי ניהול הנבנים למטרה, יוצרת עבודה רגועה ויעילה ומשפרת את התוצאות עד לבלי הכר.

 

ניהול פרויקטים

חברות רבות עוסקות בפרויקטים אשר צורת הניהול שלהם שונה משמעותית מעסקים אחרים.

בהתאם למוצר, שירות, סוגי הפרויקט, מספר הגורמים החיצוניים והפנימיים איתם יש להיות בקשר ולהפעילם, אנו בונים צורת עבודה וכלי ניהול מתאימים כך שהפרויקטים ינוהלו ביעילות, יעמדו במסגרת התקציב ובלוחות הזמנים הנדרשים ויסתיימו לשביעות רצון הן של הלקוח והן של המשתתפים בפרוייקט.