שיתוף עובדים – סיפור הצלחה

המשאב האנושי הוא הבסיס לקיומו של עסק מוצלח,במהלך חייו של עסק יש צורך להתאים את תפקידי עובדיו למציאות המשתנה, לגייס ולאייש במידת הצורך תחומים חסרים וכמובן לאפשר לעובדים להיות שותפים לתהליכים עסקיים כחלק מהמתודולוגיה הניהולית של העסק. שיתוף הוא תהליך בו שני צדדים או יותר משפיעים זה על זה במדיניות,בתכנון מהלכים או בקבלת החלטות, בארצות הברית השיתוף הוא פרסונלי, מנהל מול עובד, כאשר מעורבותו של העובד נוגעת לו עצמו, ובהסכמה לא רשמית,ואילו באירופה ובישראל, השיתוף הוא למעשה ערך העומד בזכות עצמו לצורך קידום החברה, והוא מתבטא בקבלת החלטות תוך שיתוף העובדים, הדבר נעשה באמצעות קבוצות עובדים או בגישה אישית. השיתוף האמיתי המביא לתוצאות משופרות הן לארגון והן לעובדיו הינו מובנה בתהליכי הארגון ובתרבות הארגונית שלו. כאמור שיתוף עובדים במקומות רבים בעולם, נעשה תוך התאמת השיטות השונות לאקלים התרבותי, ללא ספק, מנהלי חברות רבים בעולם כולו שותפים כיום לדעה הרווחת כי שיתוף עובדים הוא מקדם הצלחה משמעותי לעסק,אם כמובן מנהלים אותו כהלכה .

רוצים לשתף עובדים? כמה טיפים לפני שאתם יוצאים לדרך…

קיימות מספר שיטות לשיתוף עובדים, ישירות ועקיפות, אך עוד לפני שאתם מחליטים איזו שיטה היא המתאימה ביותר לעסק שלכם,ערכו אבחון של המצב הנוכחי של העסק במסגרתו יש למצוא ולהגדיר את חזונו של העסק, על כל מרכיביו,הלקוחות, משאבי האנוש, ספקים, תהליכים, נתונים כלכליים.

רק בסוף שלב זה, בו תוצגנה המסקנות,החליטו על היעדים ובאיזו דרך אתם בוחרים לשתף את העובדים, כדי להגיע אל היעדים אותם היצבתם לעצמכם.

בניית תכנית עבודה

השלב הבא הוא בניית תכנית עבודה המניעה את העובדים לפעולה,זאת ע"פ הכיוונים האסטרטגיים המתאימים לעסק וע"פ ההחלטות שהתקבלו בסוף שלב האבחון.התכנית מציגה באופן מפורט את הצעדים שיש לבצע, חלוקת אחריות לכל שלב ושלב ולוחות זמנים לביצוע בשיתוף העובדים. כדי שהמהלך יהיה אפקטיבי יש לבחון את ביצוע התכנית ולשקף את המשוב ממנה לצוותים ולבעלי תפקיד שונים כך שניתן יהיה לשפר ביצועים בתהליך ולעמוד ביעדים שנקבעו.