תוכניות עסקיות

תוכניות עסקיות

תכנית עסקית היא מסמך המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מכל הבחינות – מבחינה שיווקית, טכנולוגית, תפעולית, כלכלית ועוד.

 

המקרים בהם אנו עושים תכניות עסקיות:

 • כאשר נדרש לגייס הון.
 • לבדיקת כדאיות של מדיניות חדשה או פעילות משמעותית חדשה בעסק קיים.
 • בהקמת עסק חדש.
 • לתכנית שנתית ותכנון אסטרטגי של עסק חדש.
 • בהכנת הרקע לשיתופי פעולה בין חברות.

התכנית מכילה בדרך כלל:

 1. תקציר – המטרות, המוצר / שירות, השוק, ההזדמנויות העסקיות, תמצית פיננסית וההשקעה הדרושה.
 2. על החברה – תחומי פעילות, בעלות, מבנה ארגוני, מיקום, היסטוריה…
 3. מוצר – תיאור, על איזה צורך עונה, ייחודיות, מבנה, תמחיר, מוצרים מתחרים.
 4. שוק – היקף, מאפיינים, מגמות, חלוקה לפלחי שוק.
 5. מתחרים – ישירים ועקיפים, עוצמות, חולשות, מוצרים, נתח שוק, מגמות.
 6. שיווק ותכנית המכירות – השוואות מוצרים וחברות, מדיניות, יעדים ע"פ פלחי השוק, פעילויות נדרשות, מדיניות מחירים, תקציבי שיווק ומכירות.
 7. תכנית הפיתוח – יעדים, נושאים, שלבים לוחות זמנים ועלויות.
 8. תפעול – תהליכים, שינויים במבנה ארגוני, הערכות מיוחדת, ציוד נדרש.
 9. השקעות בציוד ונכסים – פרוט ההשקעות, עלותם, עיתויים.
 10. תחזית פיננסית – מחזור, רווחיות, מקורות מימון, תזרים מזומנים, רגישויות.
 11. נספחים.

התכנית נותנת תשובות על:

 • תחזית של התוצאות העסקיות בשנים הקרובות.
 • הפעילויות שיש לבצע על מנת לעמוד בתוצאות הנ"ל.
 • המשאבים הנדרשים כגון: משאבי האנוש, מיקום, מיכון, השקעות נוספות, כספים ועוד…
 • מקורות המימון הנדרשים.
 • הכדאיות.
 • הערכת שווי.
 • הרגישות – מה ההשפעה של כל אחד ממרכיבי התכנית על תוצאותיה.
 • הסיכונים.